PENGALAMAN HAJI SECARA MUASSASAH2014

Friday, 23 January 2015

BONUS TAHUNG HAJI

Bonus Pendeposit TH 2014   


6.25%

BONUS TAHUNAN
+
2.0%

BONUS HAJI*

Bagi yang ada simpanan di TH, telah diumumkan pendeposit diberikan bonus tahunan seperti di atas. Tambahan 2.0% bagi mereka yang belum menunaikan haji diberikan bomus haji.
Para penyimpan boleh mengemaskini akaun TH pada 26 Januari depan...


Pengiraan adalah seperti berikut:

Bonus Tahunan TH (6.25%)

 (Baki purata minima bulanan akaun TH (Jan-Dis 2014)/12 bulan) x 6.25%

 *Bonus Haji (2.0%)

1. Akaun simpanan yang baki purata minima bulanan kurang dari bayaran Haji (RM9,980) 
-> (Baki purata minima bulanan (Jan-Dis 2014)/12 bulan) x 2.0%
 
2. Akaun simpanan yang baki purata minima bulanan melebihi bayaran haji (RM,9980)
-> RM9,980 x 2.0%

NOTA:
*Bonus Haji – Bonus haji adalah bonus khas yang diberi kepada akaun para pendeposit TH yang belum pernah menunaikan haji dan terhad kepada bayaran haji semasa (RM9,980)

No comments:

Post a Comment